Laporan Bulanan


Data Operasi SAR kantor SAR Semarang

1. Operasi SAR bulan Januari 2016                         [ view ]

2. Operasi SAR bulan Februari 2016                       [ view ]

3. Operasi SAR bulan Maret 2016                           [ view ]

4. Operasi SAR bulan April 2016                             [ view ]

5. Operasi SAR bulan Mei 2016                               [ view ]

6. Operasi SAR bulan Juni 2016                               [ view ]

7. Operasi SAR bulan Juli 2016                                 [ view ]

8. Operasi SAR bulan Agustus 2016                        [ view ]

9. Operasi SAR bulan September 2016                  [ view ]